Vyhledávání studní a technické poradenství

Vyhledávání studní

Richard Händl
Pod Sokolovnou 694/7
Praha 4 - Nusle, 140 00

info@haendl-richard.cz
mobil 724 330 372

Vyhledávání studní

Provádím vyhledávání míst pro studny virgulí (proutkem).

Technické poradenství
- kopanou studnu nebo vrt?
- když vrt, tak jak má vypadat?
- když kopanou studnu, tak jak hlubokou?
- ve stávající studni není voda, prohloubit, nebo je potřeba nový zdroj?

Mám pětadvacetiletou praxi v největší české firmě zabývající se hydrogeologickým průzkumem, budováním jímacích zdrojů (studní) vrtaných i kopaných, a ochranou podzemních vod.

Virgulí jsem vyhledal zhruba 1 200 míst pro realizované studny, z toho asi 400 bylo vyprojektováno hydrogeologem (na základě mnou určeného místa) a následně profesionálně hydrogeologicky posouzeno (včetně čerpací zkoušky a rozborů vody). Ty výsledky slouží jako kontrola (zpětná vazba) mé práce.


© 2007-2016 Všechna práva vyhrazena